Saha Satış ve Depo Otomasyonu

Online Depo Otomasyonu

 Müşteri siparişlerinizi, üretimden yüklemeye kadar bütün aşamalarını kontrol edebilirsiniz, ( stok, üretim, sevkiyat durumlarını )

Neden Sirus?
• Üretim sonu kaydı anlık ve etkin olarak yapabilirsiniz.
• Müşterilerinize yanlış ürün ve eksik/fazla göndermeyi engellersiniz.
• Sayım işlemlerinizi online yapabilir, saydığınız anda Netsis’teki bakiyesini görebilir, stok kontrol işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.
• Satıcı siparişlerinizden yanlış ve fazla ürün almayı engelleyebilir, gereksiz stok yapmazsınız.
• Mal kabulden, yükleme işlemine tüm işlemlerinizi barkod ile takip edebilirsiniz.
• Sevkiyat planlamayı etkin olarak yapabilir, sipariş teslim sürelerini kısaltabilirsiniz.
• Yükleme işlemlerinizi doğru ve hızlı olarak yapabilirsiniz, (yükleme yapacağınız ürünlerin hangi depoda olduğunu görebilirsiniz)
• Satıcı siparişlerine göre Mal Kabulü yapabilir
• Özel Giriş Ara-yüzü ile Müşteri Siparişlerini girebilir
• Müşteri Siparişlerinden İş Emri oluşturur,
• İş Emirleri oluştururken Reçete de değişiklik yapıp, iş emri ile ilişkili saklar,
• Ürünlerin barkod etiketlerini bastırır,
• Üretim Sonu Kaydını yapar,
• Depolar arası transfer (giriş ve çıkış) işlemlerini yapar,
• Yükleme Listeleri Oluşturur,
• Yükleme listelerine göre Sevkiyat Yapar.
Sonuç, Verimlilik artışı ve memnun müşteriler…

 

 

Sirus Depo, Üretim ve Sevkiyat Otomasyonu Kullanan Sektörler:

 

Sanayi: Sanayi sektöründe son 30-40 yılda artan iş gereksinimlerinin karşılanması, gelişen teknoloji, çoğalan iş hacmi, giderek daralan kar marjları beraberinde üretim kaynaklarının planlanması gereksinimini doğurmuştur.

Otomotiv: Türkiye’de 1960’lı yıllardan önce ithal ikamesi amacı ile kurulan otomotiv sektörü, 1970 yılında ivme kazanmıştır. Yerli ana sanayinin faaliyete geçmesine bağlı olarak da, aynı yıllarda yan sanayi de gelişme göstermiştir.

Dağıtım: Dağıtıcının satış ekibinin, perakendecinin yerine giderek servis verebilmesi, Kendi ürünü ile ilgili eksikleri tamamlaması.

 

Perakende: Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Perakendecilik, mal ve hizmetlerin son tüketiciye satışının yapılmasını içeren bir süreçtir.

 

Kimya: Kimya sektörü temizlik ürünleri, boya, mürekkep, kozmetik ürünleri, ilaçlar gibi tüketim mallarının yanı sıra, gübreler ve tarım ilaçları, kimya sanayinin de dahil olduğu imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu boyalar, termoplastikler vb ürünleri üretmektedir.

İnşaat: Türk İnşaat firmaları yıllardır yurtiçi ve yurt dışında yaptıkları inşaat projelerinde ön plana çıkmaktadır. Yeni ekonomi ile birlikte maliyetler bu sektörde de çok önemli hale gelmektedir.

Gıda: Gıda sektörü tarladan tüketiciye uzanan çok katmanlı, karmaşık iş süreçlerinin hakim olduğu bir çalışma alanıdır. İnsan sağlığı ile yakından ilişkili gıda maddelerinin üretiminde hedeflenen standartların yakalanması için özel teknolojiler ile etkin takibi gerekmektedir.

Turizm: ERP yazılım çözümlerinin müşteri tatmininin temel olduğu, soyut ürünlerin üretildiği otelcilik sektöründe de belirgin etkileri ve faydaları bulunmaktadır. Netsis turizm sektörü çözümleri her çaptaki otel ve otel zincirinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıda geliştirilmiştir.

Tekstil: Tekstil sektöründe iş dinamiklerini sürekli takip edebilmek, üretim süreçlerini akıcı ve kısa süreli kılmak, tedarik ve stok süreçlerini etkin kullanmak öncelikle deneyim ve uzmanlık gerektiriyor.

 

 

 

 

 

 

Deneme Sürümünü Hemen Başlat


Bir Saat İçerisinde 3 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!